HEADER-2015cnn 1

Hướng dẫn gia nhập hội KTS Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục kết nạp Hội viên Hội KTS Việt Nam


Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu điều kiện và thủ tục để trở thành hội viên Hội KTS VN, Ban tổ chức-hội viên hướng dẫn việc kết nạp hội viên mới, cụ thể như sau:
1. Tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành hội viên Hội KTS Việt Nam:

- Các kiến trúc sư là công dân Việt Nam đều có thể được kết nạp là hội viên của hội nếu có đủ các điều kiện sau đây:
+ Có 5 năm làm nghề hoặc 3 năm có thành tích xuất sắc trong sáng tác và đóng góp vào sự nghiệp kiến trúc (được tặng bằng sáng tạo kiến trúc của hội hoặc bằng khen của cấp UBND Tỉnh về thành tích chuyên môn).
+ Tự nguyện xin gia nhập Hội KTS VN và được một tổ chức cơ sở của hội chấp thuận và đề nghị kết nạp.
+ Đủ các thủ tục về hồ sơ cá nhân.
- Hội viên danh dự của hội là những công dân VN hoạt động trong các lĩnh vực khác có những thành tích đóng góp cho sự nghiệp Kiến Trúc VN, do BCH tư lựa chọn và mời.


2. Hồ sơ gồm:

- 01 Đơn xin vào Hội KTS VN (theo mẫu).
- 01 Sơ yếu lý lịch hội viên (theo mẫu)
- 01 Bằng tốt nghiệp đại học (bản copy có công chứng).
- 02 ảnh chân dung 3x4.

3. Thủ tục kết nạp hội viên mới:

KTS đủ điều kiện sẽ nộp hồ sơ cho tổ chức cơ sở nơi mình làm việc hoặc nơi thường có quan hệ, sinh hoạt nghề để được xem xét giới thiệu. căn cứ hồ sơ của mỗi cá nhân BCH cơ sở làm giấy đề nghị kết nạp hội viên (theo số lượng mỗi lần ) gửi về TW Hội để Ban thường vụ ra quyết định kết nạp và cấp thẻ hội viên cho KTS. Lễ trao quyết định kết nạp và thẻ hội viên sẽ được thực hiện gắn kết linh hoạt và trang trọng với các hoạt động của hội.

Xem thêm: điều 9-chương III, điều lệ Hội KTS VN khóa VIII.

Mẫu đăng ký

Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam
Tổ chức – Hội viên
-----:-----
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------:---------


Sơ Yếu Lý Lịch Hội Viên

I. Phần nhân sự

1. Họ và tên : Nam, Nữ :
2. Ngày sinh Điện thoại liên hệ :
3. Nơi sinh :
4. Nơi ở hiện tại :
5. Dân tộc :
6. Đảng viên :
7. Chức vụ và đơn vị hiện công tác :
.......
8. Bằng cấp chuyên môn : Ngành :
9. Năm tốt nghiệp đại học :
10. Nơi đào tạo :
11. Trình độ ngoại ngữ :
12. Trình độ lý luận chính trị :
13. Khen thưởng :
14. Kỷ luật :
15. Tóm tắt sơ lược quá trình công tác :
........
.......
.......
.......
.......

II. Phần nghề nghiệp

Danh hiệu hoặc giải thưởng đã đạt được :
........
........
Các công trình, tác phẩm tiêu biểu đã thực hiện (thiết kế quy hoạch xd, thiết kế công trình, ấn phẩm, nghiên cứu khoa học ....):

Năm
thực hiện
Tên công trình, tác phẩm

Ghi chú

Chứng nhận của cơ quan. đơn vị ..........ngày..... tháng..... năm…..
hoặc chính quyền địa phương Người khaiCộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------:---------


Đơn Xin Vào Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam

Kính gửi : Ban thường vụ
Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam
Tên tôi là : nam, nữ :
Sinh năm :
Hiện đang công tác tại :
Địa chỉ cơ quan :
......
Điện thoại cơ quan : di động :
Sau khi nghiên cứu và hoàn toàn tán thành điều lệ của hội kiến trúc sư việt nam, tôi tự nguyện làm đơn này đề nghị ban thường vụ chấp nhận cho tôi được là hội viên hội kiến trúc sư việt nam.
Tôi xin hứa chấp hành đúng điều lệ hội, làm tròn mọi nhiệm vụ của hội viên, giữ gìn thanh danh và uy tín của hội, tham gia và thực hiện mọi công tác và hoạt động của hội.

..............,ngày........tháng......năm.......
Nhận xét của BCH cơ sở hội Người làm đơnXét duyệt của
B

logo-kvn
logo sxd

lamson2015
phucloctho3

lachong chuan

FACEBOOK HỘI