HEADER-2015cnn 1

Đô thị cổ trên đất Bình Định

2nman5Miếu Bà, một di tích từ đô thị nước mặn

Bình Định với bao thăng trầm từ ngàn xưa cả về yếu tố địa lý cũng như văn hoá, lịch sử…Chính điều đó đã hun đúc trong sâu thẳm con người Bình Định niềm kiêu hãnh ngọt ngào với quê hương, với đất nước, với con người.

Bằng một chút kiêu hãnh nhẹ nhàng ấy, tôi xin kể lại một câu chuyện về một đô thị cổ xa xưa trên đất Bình Định: Đô Thị Nước Mặn.

Xem thêm: Đô thị cổ trên đất Bình Định

Kiến trúc Chùa

chua 2Chùa Long Khánh được thiết kế bởi KTS. Phạm Kim Đào- Cty CP Tư vấn Bình Định

Chùa Việt Nam được xây dựng, phát triển khá đa dạng qua các thời kỳ lịch sử, không gian và phong cách khác nhau. Theo đó, phong cách kiến trúc ở các địa phương cũng không đồng nhất.

Xem thêm: Kiến trúc Chùa

logo-kvn
logo sxd

lamson2015
phucloctho3

lachong chuan

FACEBOOK HỘI